Handledningsgrupp för skolkuratorer vårterminen 2024

Detta är ett utdrag som kommer att synas här. :)

Har du som kurator behov av att

 • Utvecklas i din yrkesroll?
 • Utveckla ditt uppdrag?
 • Utveckla ditt främjande
  och förebyggande arbete?
 • Få stöd i individärenden?

 

Elevhälsokonsulterna erbjuder handledningsgrupper för skolkuratorer med utrymme för både individärenden och främjande och förbyggande insatser på organisations- och gruppnivå, samt stöd i rollen utifrån elevhälsans uppdrag. Fokus formas utifrån deltagarnas behov och utgår hela tiden från Skolverkets riktlinjer ”Vägledning för elevhälsan” och annan relevant lagstiftning.

Här kan du ladda ner ett informationsblad om handledningen. 

Handledare

Frida Malmgren är leg. psykolog med erfarenhet från både kommunal skola och friskolor. Hon har särskilt intresse för positivt förändringsarbete genom främjande och förebyggande insatser.

Handledning vt-2024

 • Arena Skrapan, Götgatan 78, Södermalm, Stockholm
 • Fredagar kl. 13:00-15:00
 • 26 januari, 8 mars, 12 april, 17 maj
 • 4-6 deltagare
 • Kostnad: 4800 kr/termin – 4 tillfällen (exkl. moms)
 • Handledare: Frida Malmgren, leg. psykolog
 • Anmäla dig via: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
 • Sista anmälningsdag 8 december
 • Anmälan är bindande

Fler nyheter