Från att prata till agera värdegrund

Läs Malin Valsös artikel Värdegrundsarbete i praktiken i Tidskriften elevhälsa. Med workshops, verktyg från Ensam eller stark och Motiverande samtal (MI), reflektion, träning och återkoppling går det att förbättra den kollegiala arbetsmiljö i personalgruppen och klimatet i klasserna.

Vill ni utveckla ert värdegrundsarbete och den psykosociala arbetsmiljön för lärare och elever? Hör av dig till Malin på 0739-37 39 68 eller malin.valso@elevhalsokonsulterna.se