Öppna utbildningar om fysisk lärmiljö våren 2021

Vårterminen 2021 är fullbokad med många spännande, öppna föreläsningar, workshops, seminarier och konferenser om fysisk lärmiljö. Alla fortbildningar sker digitalt, vissa sker även fysiskt i Stockholm.

Fler nyheter